Het mannelijk lichaam

Wanneer is de puberteit afgelopen?
Tot ongeveer je 21ste jaar verandert er nog heel veel aan de bouw en verhoudingen van je lichaam. Net zoals de leeftijd waarop de puberteit begint, kan ook het einde ervan per persoon verschillen. Begin en einde van de ‘lichamelijke’ puberteit zijn natuurlijk makkelijker vast te stellen dan die van de ‘emotionele puberteit’. Deze is niet eenvoudig te beschrijven en de definitie is vaak persoonlijk. Sommige volwassenen vertonen gedrag dat kan worden beschreven als pubergedrag. Natuurlijk zijn er ook pubers die zich al heel volwassen gedragen.